CONTACT US

 • Guangzhou Headquarter office

  11 Kaiyuan Ave., 6th floor, Building A2, Science City, Guangzhou High-Tech Industrial Development Zone,Guangzhou, Guangdong 510535,
  People’s Republic of China

  TEL:020-82510982

  Email.: sales@creativebio.cn

 • Creative Biosciences (Hongkong) CO., Ltd

 • CreativeBio (North America) Inc.

TOP